உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Wednesday, February 1, 2012

நோக்கியா ஆன்டனா சுவிச் ஜம்பர் சொலூசன்

                                                               


நோக்கியா மாடல்களான

3650 / 3660
3220
3100 / 3120
3230
6070
6101
6220
6230
6260
6630
6680
7250
7260
7360
7610
E60
N72
N91
6111 ஆகிய மொபைல்களுக்கு ஆன்டனா ச்விச் ஜம்பர் எப்படி செய்வது பற்றி மிக சுலபமாக இந்த கெய்டில் கொடுக்கப்பட்டுல்லது பதிவிறக்கி பயன்பெறுங்கல்

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்