உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, February 17, 2012

தமிழ் கணினியகம்: இலவசமாக பேசலாம் வாங்க !

தமிழ் கணினியகம்: இலவசமாக பேசலாம் வாங்க !: இந்த லிங்கை பயன்படுத்துங்கள் http://evaphone.com/ உலகம் முழுவதும் இலவசமாக உரையாடலாம்,நான் முயற்சி செய்து பார்த்தேன் வேலை செய்கிறது.ஆனால் அ...

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்