உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, February 3, 2012

நோக்கியா ஆன் ஆப் சொலூசன்

நோக்கியா ஆன் ஆப் சொலூசன்

NOKIA 1600
NOKIA 3100
NOKIA 3220
NOKIA 3230
NOKIA 6030
NOKIA 6300
NOKIA 6600
NOKIA 6630
NOKIA 6680
NOKIA 6681
NOKIA 7610
NOKIA E60
NOKIA N70
NOKIA N73
NOKIA 3100c
NOKIA 3510
NOKIA 3200 ஆகிய மொபைல்களுக்கு சுலபமாக புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்த படங்கள் இருக்கின்றன இதில் அனைத்தயும் நான் சோதித்து விட்டேன் நன்றாக உள்ளது

Wednesday, February 1, 2012

நோக்கியா ஆன்டனா சுவிச் ஜம்பர் சொலூசன்

                                                               


நோக்கியா மாடல்களான

3650 / 3660
3220
3100 / 3120
3230
6070
6101
6220
6230
6260
6630
6680
7250
7260
7360
7610
E60
N72
N91
6111 ஆகிய மொபைல்களுக்கு ஆன்டனா ச்விச் ஜம்பர் எப்படி செய்வது பற்றி மிக சுலபமாக இந்த கெய்டில் கொடுக்கப்பட்டுல்லது பதிவிறக்கி பயன்பெறுங்கல்

Monday, January 30, 2012

BB5 & DCTசார்சிங் & சார்சர் நாட் சப்போர்ட்


1110
1208 1200
1650
2626
2630
2760
3110c
3250
3500
5200 5300 ஆகிய மொபைல்களுக்கு மின்நேற்றம்மின்மை, மற்றும் மின்னுட்டி ஆதரவின்மைக்கு (charging & charger not supported ) தீர்வுகள் இதில் வழங்க பட்டிருக்கிரது

Sunday, January 29, 2012

மெமரி கார்ட் ஜம்பர் சொலூசன்

இதில் அனைத்து நோக்கியா மொபைல்களின் மெமரி கார்ட் ரிப்பேர்களை சரி செய்ய எப்படி ஜம்பர் செய்ய வேண்டும் என்று 24 படங்களுடன் தெளிவான விவரிக்க பட்டுள்ளது,