உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, January 27, 2012

னோக்கியா 1110-1600-2310 சர்வீஸ் மேன்வல்

னோக்கியா 1110-1600-2310 ஆகிய மூன்று மொபைலுக்கும் சர்வீஸ் மேன்வல் இது, எல்சிடி, கிபேட், மைக், பஸ்சர், சிம்பெட், சார்சிங், பேக்லைட், பவர் சுவிச், வொய்ட் டிஸ்பிலே, நெட் ஒர்க் ஆகிய அனைத்து பழுதுகளுக்கும் இதன் மூலம் தீர்வு காணலாம் நோக்கியா 1110 பழுதுகளுக்கு இது மிகவும் பயன் படும்

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்