உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, February 3, 2012

நோக்கியா ஆன் ஆப் சொலூசன்

நோக்கியா ஆன் ஆப் சொலூசன்

NOKIA 1600
NOKIA 3100
NOKIA 3220
NOKIA 3230
NOKIA 6030
NOKIA 6300
NOKIA 6600
NOKIA 6630
NOKIA 6680
NOKIA 6681
NOKIA 7610
NOKIA E60
NOKIA N70
NOKIA N73
NOKIA 3100c
NOKIA 3510
NOKIA 3200 ஆகிய மொபைல்களுக்கு சுலபமாக புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்த படங்கள் இருக்கின்றன இதில் அனைத்தயும் நான் சோதித்து விட்டேன் நன்றாக உள்ளது

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்