உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, February 17, 2012

ஆல் நோக்கியா நெட் ஒர்க் சொலூசன்ஸ்


NOKIA 1600,1110
NOKIA 2100
NOKIA 2600
NOKIA 3230
NOKIA 6260
NOKIA 3650
NOKIA 5200
NOKIA 5500
NOKIA 6070
NOKIA 6021
NOKIA 6020
NOKIA 6086
NOKIA 6100
NOKIA 3100
NOKIA 6101
NOKIA 6151
NOKIA 6220
NOKIA 6270
NOKIA 6233
NOKIA 6234
NOKIA 6280
NOKIA 6300
NOKIA 6510
NOKIA 6630
NOKIA 6670
NOKIA 7610
NOKIA 7210
NOKIA 6610
NOKIA 7270
NOKIA 9300
NOKIA E61
NOKIA E70
NOKIA N70
NOKIA N73
NOKIA N80
NOKIA N91
NOKIA N93
NOKIA N95 ஆகிய மொபைல்களுக்கு நெட் ஒர்க் சொலூசன்களை பற்றி தெளிவான படங்களுடன் விவரிக்க பட்டிறுக்கிரது.No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்