உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Sunday, February 19, 2012

சோனி எரிக்சன் லைட்டிங் அன்ட் டிஸ்பிலே


sony ericssin K800
sony ericssin K750
sony ericssin W810
sony ericssin S500
sony ericssin K700
sony ericssin W550
sony ericssin K310
sony ericssin K300 ஆகிய மொபைல்களுக்கு டிஸ்பிலே மற்றும் லைட்டிங் சம்பந்தமான பழுதுகலுக்கு சிரந்த கெய்ட் இது