உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Saturday, January 28, 2012

X3 ஹார்ட்வேர் தீர்வுகள்

நோக்கியா X3 ஹார்ட்வேர் தீர்வுகள், X3 யில் அதிகமாக வரும் நெட் ஒர்க் பழுதுகளுக்கு தீர்வுகள் இதில் கிடைக்கிரது, மற்றும் மைக், கீபேட், சார்சிங் கம்லைன்ட் போன்றவற்றிற்க்கும் தீர்வுகள் ஒரு சேர இதில் உள்ளதால் பதிவிவிறக்கி பயன்பெறுவீர்

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்