உதவிக்காக

ஊங்களுக்கு எந்த மொபைல் தீர்வுகள் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு கருத்துரை இடுங்கள், அடுத்த இடுகை அதை பற்றியதாய் இருக்கும், நன்றி!!!

Friday, February 17, 2012

தமிழ் கணினியகம்: சார்ட் கட் வைரஸிற்க்கு ஒரு தீர்வு

தமிழ் கணினியகம்: சார்ட் கட் வைரஸிற்க்கு ஒரு தீர்வு: நாம் பயன் படுத்தும் பென் டிரைவ் மற்றும் மெமரி கார்ட் போன்ற வற்றில் சில நேரங்களில் போல்டர்கள் சார்ட் கட்டாக காட்சியளிக்கும் இது போன்ற நேரங்கள...

No comments:

Post a Comment

எங்களை ஊக்க படுத்த கருத்துரை இடுங்கள்